Mäntytukin sahaus Utulan Puutekniikalla

Ari suuntaa tukin tarkasti ennen ensimmäistä sahausta sahaus01.jpg (32135 bytes) Terän hyvä kunto parantaa työn sujuvuutta ja puutavaran laatua

1. Suuntaus ja ensimmäinen sahaus

Ennen ensimmäistä sahausta tukki suunnataan tarkasti hydraulisen suuntaajan avulla ja kiinnitetään tukevasti tukkipöytään tukinkiinnittimillä. Tämän jälkeen tukin yksi sivu sahataan suoraksi.

2. Tukin uudelleen asemointi

Tukinkiinnittimet irroitetaan ja tukkia pyöräytetään niin, että äsken suoraksi sahattu sivu tulee alaspäin tukkipöytää vasten. Tässä vaiheessa tukki suunnataan huolellisesti uudelleen, jotta päästäisiin optimaaliseen lopputulokseen.

3. Toinen sahaus

Suuntauksen jälkeen tukin toinen kylki sahataan suoraksi. Nämä kaksi ensimmäistä sahausta määräävät tukista saatavan puutavaran määrän ja laadun. Koska työn on sujuttava nopeasti, korkea ammattitaito on tärkeää.

Sivulaudat ovat usein oksattomia, arvokasta ns. u/s -laatua Pelkan viipalointi on nopea työvaihe Lopputuloksena huippuluokan puutavaraa

4. Sivulautojen sahaus

Seuraavaksi tukista irroitetaan sivulaudat. Pikkutukeista niitä ei saada lainkaan, järeämmistä pölkyistä niitä voidaan saada useitakin. Oksattomia sivulautoja käytetään mm. höylättyjen listojen ja sisävuorilautojen raaka-aineena

5. Pelkan sahaus

Tukin keskikohdalta sahataan ns. pelkka. Pelkka pyritään sahaamaan symmetrisesti tarkoin puun keskilinjan molemmin puolin, pelkan paksuus määräytyy toisaalta sahattavan tukin järeydestä ja toisaalta halutun sahatavaran leveydestä.

6. Jakosahaus

Pelkka käännetään tukkipöydälle kyljelleen ja viipaloidaan halutun paksuisiksi kappaleiksi
(kuvassa 32x100mm). Kun tukin sivuista tehdään yleensä lautoja, sydäntavarasta pyritään tekemään soiroja, lankkuja tai parruja.

Hydraulinen pystytela painaa sahattavan kappaleen mittalaitetta vasten. Anna-Liisa seuraa huolellisesti sahauksen kulkua. Täys- ja vajaasärmäisiä lautoja moneen käyttöön.

7. Tukin vasen kylki.

Työvaiheessa 4. irroitettiin pelkan oikealta puolelta sivulaudat (sahanhoitajan paikalta katsottuna).
Pelkan sahauksen jälkeen tukin vasemmalta kyljeltä (ks. kuva 5.) on jäänyt järeähkö kappale, joka nyt sahataan soiroiksi tai laudoiksi.

8. Sivulautojen särmäys.

Särmäämättömiä sivulautoja kerätään sahauksen yhteydessä erityiselle telineelle. Kun lautoja on kerääntynyt 6-10 kpl, ne ladotaan tarkasti suunnaten päällekkäin ja särmätään nipussa. Ensimmäisen sivun särmäys tehdään ilman mittalaitetta.

9. Sivulautojen leveys.

Sivulaudat pyritään sahaamaan mahdollisimman symmetrisesti puun ajatellun keskilinjan molemmin puolin. Viimeisenä vaiheena mittalaite asetetaan haluttuun leveyteen ja lautanippu särmätään, kuvassa 100 mm:n levyiseksi sahatavaraksi.

(Takaisin Kotisivulle)